Adsense BCG

Tư Duy Chiến Lược #1 – Ứng dụng BCG Matrix vào buôn “Người”

Luân chuyển dòng tiền từ Google và Angel investors vào những cơ hội hấp dẫn hoặc tiềm năng, thông qua đầu tư vào việc tối ưu hóa quy trình hoặc khai mở traffic từ network mới. Sơ lược về ma trận Boston: Mục Đích: Cung cấp mô hình phân tích để quản trị viên đánh giá và chọn lựa sản phẩm hoặc cơ hội kinh … Continue reading Tư Duy Chiến Lược #1 – Ứng dụng BCG Matrix vào buôn “Người”