Sticky post

Cá nhân hóa 101

Trong quá trình tìm điểm khác biệt và lợi thế cạnh tranh (USP) cho startup iamTete – piano practice app, chúng tôi nhìn thấy 3 lựa chọn chiến lược để đặt cược vào, trong đó cá nhân hóa trải nghiệm bằng lộ trình học và gợi ý tiểu phẩm yêu thích cho người học, đã trở thành trọng tâm của đội phát triển sản phẩm. … Continue reading Cá nhân hóa 101

Sticky post

Viết quảng cáo theo tháp Maslow

Theo Maslow, về căn bản, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản (basic needs) và nhu cầu bậc cao (meta needs). Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người như mong muốn có đủ thức ăn, nước uống, được nghỉ ngơi… Những nhu cầu cơ bản này đều là các … Continue reading Viết quảng cáo theo tháp Maslow

Adsense BCG

Tư Duy Chiến Lược #1 – Ứng dụng BCG Matrix vào buôn “Người”

Luân chuyển dòng tiền từ Google và Angel investors vào những cơ hội hấp dẫn hoặc tiềm năng, thông qua đầu tư vào việc tối ưu hóa quy trình hoặc khai mở traffic từ network mới. Sơ lược về ma trận Boston: Mục Đích: Cung cấp mô hình phân tích để quản trị viên đánh giá và chọn lựa sản phẩm hoặc cơ hội kinh … Continue reading Tư Duy Chiến Lược #1 – Ứng dụng BCG Matrix vào buôn “Người”

3 SEO Tips That Are Nonsense Unless You Try

“You can’t rest on your #1 ranking – because the guy at #2 isn’t resting. He’s till improving his site.” – Ryan Jones Here is the scenario: a website owner approaches you for help on getting exposures on Google. Your offers will be either PPC short for Paid-per-click advertising or SEO (Search Engine Optimization), almost everyone I speak with favors the latter. Simply because it … Continue reading 3 SEO Tips That Are Nonsense Unless You Try

Remarketing on Facebook without 3rd party

So finally, Facebook has quietly released their own re-marketing pixel. Let’s bring Facebook ads to another effective level. Here are initial steps to kick-off your re-marketing campaigns with Facebook. In power editor, head to audience tab and create a custom audience database by: Then, hit the “Custom Audience From Your Website” Then, Facebook will give you some new TOS to agree to. After that, simply … Continue reading Remarketing on Facebook without 3rd party

Youtube support “tưng” trở thành công cụ mua bán Facebook Likes

Wait a minute! Mình không có ý định dùng hình ảnh của tưng để PR cho blog của mình. Chỉ là muốn giữ cho bài viết có hình ảnh minh họa + nội dung thông suốt nên mình mượt tạm hình của cô ấy giúp cho các bạn hiểu quy trình lừa đảo xảy ra như thế nào nhé. Cũng đơn giản là chiêu lừa … Continue reading Youtube support “tưng” trở thành công cụ mua bán Facebook Likes

Google Adwords & Những Bất Cập

Để trấn an tâm lý cho các bạn Sale Google Adwords và tự tin khi đối diện với các khách hàng có nhu cầu “trên mây”. Tôi xin vạch trần một số trò lừa bịp mà các cá nhân hay các công ty “biết luật mà cố tình phá luật” để mưu cầu lợi nhuận khủng từ quảng cáo Google từ khách hàng ham rẻ … Continue reading Google Adwords & Những Bất Cập

How important is the Call-button in Adwords?

Lately, Ipos Research’s surveyors have released their research of 3,000 mobile searchers who had recently purchased products/services across industries. Based on the outcomes, they drew a conclusion that “calls are not only important channel for research and transaction, but also the presence of phone number in search results can strongly influence the perception of a business’s brand.” – Adam Grunewald, Mobile Marketing Manager. By no … Continue reading How important is the Call-button in Adwords?