Youtube support “tưng” trở thành công cụ mua bán Facebook Likes

Wait a minute! Mình không có ý định dùng hình ảnh của tưng để PR cho blog của mình. Chỉ là muốn giữ cho bài viết có hình ảnh minh họa + nội dung thông suốt nên mình mượt tạm hình của cô ấy giúp cho các bạn hiểu quy trình lừa đảo xảy ra như thế nào nhé. Cũng đơn giản là chiêu lừa … Continue reading Youtube support “tưng” trở thành công cụ mua bán Facebook Likes